Malam Ahad, Inilah Rutinitas Santriwati Darul Istiqamah Barabai

Rutinitas Santriwati di Malam Ahad

Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” [Al-Ahzaab: 56]

Bagi sebagian kawula muda, malam ahad, merupakan malam yang dinanti nanti, setelah melepas penat dari rutinitas belajar di sekolah, baik itu dari jalan-jalan hingga sekadar berisitirahat tanpa ada beban pikiran. Ibarat sebuah pisau tentunya malam ahad merupakan malam yang sangat rentan akan perusakan moral maupun akhlak. Baik dari pergaulan antar teman, ataupun budaya-budaya yang sering dilihat disosial media, yang mana semuanya tergantung dari cara kita untuk menyikapi dan membatasinya.

Darul Istiqamah sebagai lembaga pendidikan, tentunya senantiasa memberikan pendidikan disetiap saat. Dimalam ahad misalnya, selepas shalat isya, seluruh santriwati Darul Istiqamah putri bersama-sama membaca Burdah. Dengan khidmat dan penuh kebersamaan tentunya menambah suasana yang aman dan tentram. Selain membaca burdah, juga turut diadakan pembacaan Barjanji, ataupun Maulid Habsyi, yang akan dirolling setiap minggunya.

Semoga dengan senantiasa menanamkan hal-hal dan kegiatan positif, tentunya akan menjadikan para santri maupun santriwati untuk senantiasa hidup dalam lingkungan positif dan terhindar dari bobroknya moral dan akhlak.